Друго

 Губа за антиминс
Губа за антиминс – цена: 8 € (има и топчести за путир – цена: 15 €)
Рипиди - цена 250 евра шифра 32-263

Рипиди – цена: 250 € шифра: 32-263
димензии: крст – 30х43 см. херувим – 24х23 см. ед. тежина: 0.7 кг.

Рипиди -цена 200 евра - шифра 34-267

Рипиди – цена: 200 € достапни се само во целосно златна боја
шифра: 34-267 димензии: крст- 27х36 см. ед. тежина:  0.8 кг.

ИБРИК – инокс цена: 180€
шифра: 4299 димензии: 40х21 см.

Ибрик- цена-350 евра-шифра-64-575

Ибрик – цена: 350 €

шифра: 64-575 димензии: 36х36х42 см. тежина: 2 кг.

Прскалка - цена- 60 евра - шифра -67-607

Прскалка – цена: 60 €

шифра: 67-607 димензии: 8х8х19 см. тежина: 0.2 кг.

Прскалка - цена- 60 евра- шифра-67-605

Прскалка – цена: 60 €

шифра: 67-605 димензии: 9х9х28 см. тежина: 0.3 кг.

Прскалка - цена-60 евра шифра -67-603

Прскалка – цена: 60 €

шифра: 67-603 димензии: 9х9х28 см. тежина: 0.3 кг.

Прскалка - цена- 60 евра - шифра -27640

Прскалка – цена: 60 €

шифра: 27640 димензии: 8х27 см.

ТАС 30 см. цена: 70€
шифра: 1942

ТАС 30 см. цена: 70 €
шифра. 1944

ДИКИРИ И ТРИКИРИ – цена: 200 €
шифра : 1395 димензии: 32х15 см.

43-355

Дикири и трикири – цена – 180 €

шифра: 43-355 димензии: 15х15х35 см. тежина: 0.8 кг.

 

 

 

Фенер за певница - цена-220 евра - шифра-76-696

Фенер за певница – цена: 220 €

шифра: 76-696 димензии: 25х25х33 см. тежина: 1.1 кг.

Фенер за певница - цена-200 евра - шифра-76-697

Фенер за певница – цена: 200 €

шифра. 76-697 димензии: 22х22х36 см. тежина: 1.3 кг.

фенер за певница - цена- 200 евра - шифра-76-701

Фенер за певница – цена: 200 €

шифра:76-701 димензии: 27х27х30 см. тежина: 1.1 кг.

 

petohlebnica-za-crkvu

Петолебница – цена: 200 € златна

Петолебница златна- цена - 150 евра

Петолебница – цена: 150 € златна

Помазовалка - цена- 90 евра

Помазувалка – цена: 90 € златна

Сад за Миро - 70 евра

Сад за свето Миро – цена: 70 €

Гасачи на свеќи – цена: 10 €
шифра: 5116

Метален столб - цена- 150 евра - шифра-107-888

Метален столб – цена: 150 €

шифра: 107-888 димензии: 30х30х122 см. тежина: 7 кг.

Алуминиумски столб - цена- 120 евра - шифра-107-890

Алумуниумски столб – цена: 120 €

шифра: 107-890 димензии: 30х30х122 см. тежина: 7.5 кг.

гроб Христов - цена- 1.100 евра - шифра-113-942

Гроб Христов – цена: 1.100 €

шифра: 113-941 димензии: 115х75х225 см. тежина: 40 кг.

Гроб Христов -1.200 евра

ГРОБ ХРИСТОВ цена: 1.000 €
димензии: 106х133х830 см. тежина: 50 кг.