Епархија

Парохии на Kумановско-осоговска епархија во Општина Куманово

14 парохија
Села: Романовце, Агино село, Брзак.

15 парохија
Села: Бедиње, Режановце, Лопате, нас. Железничка станица.

16 парохија
Села: Љубодраг, Ново село, Умин дол

Карпинско-жегљанска парохија
Села: Ругинце, Орах, Облавце, Канарево, Дренак, Брешко, Аљинце, Жељувино, Карловце, Бајловце, Цвиланце, Дејловце, Осиче, Пелинце, Враготурце, Коинце, Пузаљка, Врачовце, Драгоманце, Добрача, Степанце, Жегљане, Кокино, Малотино, М’глинце, Рамно, Буковљане, Цветишњица, Длабочица, Арбанашко.

 Старонагоричка парохија

Села: Старо Нагоричино, Стрновац, Никуљане, Челопек, Алгуња.

Дељадровска парохија

Села: Дељадровци, Текија, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци.

Младонагоричка парохија

Села: Младо Нагоричане, Стрезовце, Војник, Макреш.

Орашачка парохија

Села: Орашац, Доброшане, Новосељане, Косматац, Скачковце, Зубовце, Шупљи Камен.

Табановачка парохија

Села: Табановце, Горно Коњаре, Речица, Четирце, Карабичане, Сушево, Сопот.

Пчињска парохија

Села: Пчиња, Студена бара, Винце, Вак’в, Горно Коњари, Сушица, Дивље.

Клечовска парохија

Села: Клечовце, Довезенце, Јачинце, Бељаковце, Мургаш, Габреш, Градиште, Кокошиње, К’шање, Пезово, Колицко, Кучкарево, Павлешенце, Живиње, Кутлибег.

Намесништва

Кумановско-кратовско архиерејско намесништво
Кривопаланечко архиерејско намесништво

Манастири