Kандила и конзоли

stono-cipka-kandilo

Кандило со подножје – цена: 20 €

висина: 14 см. (со чашка)

Кандило престолно - цена - 80 евра - шифра -36-280

Кандило престолно – цена: 80 €

шифра: 36-280 димензии: 11х11х18 см. тежина: 0.4 кг.

Кандило престолно - цена - 80 евра - шифра -37-296

Кандило престолно – цена: 80 €

шифра: 37-296 димензии: 11х11х28 см. тежина: 0.6 кг.

Кандило престолно - цена- 35 евра - ш.9854b

КАНДИЛО престолно – месинг- цена- 35 € димензии: 18 см. шифра: 9854

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандило престолно цена- 50 евра -ш.9906b

КАНДИЛО престолно – месинг – цена: 50 € димензии: 23 см. шифра: 9906

 

 

 

 

 

 

 

Кандило престолно - цена-45 евра ш.9684bКАНДИЛО престолно – месинг – цена: 45€ димензии: 26 см. шифра: 9684007. Кандило напрестолно со чипка (без чаша) цена 60 евра

Кандило престолно – (високо) – цена: 60 €

Седумкандилник - шифра-48-387

Седумкандилник – цена:

шифра: 48-387 димензии: 20х59х70 см. тежина: 6.2 кг.

cipka

Висечко кандило – цена: 20 € (со чашка и држач)

висина на кандило: 13.5 см. на синџири: 33 см.

Кандило иконостасно - цена - 25 евра ш.587bcutКандило иконостасно – месинг – цена: 25€

димензии: 8 см. шифра: 587

 

 

 

 

 

 

 

Кандило иконостасно - цена- 25 евра ш. 587ncutКандило иконостасно – никел – цена: 25€

димензии: 8 см. шифра: 587

 

 

 

 

 

 

 

Кандило иконостасно - цена -35 евра ш.9503ncutКандило иконостасно – никел – цена: 35€ димензии. 12 см. шифра: 9503

КАНДИЛО иконостасно – цена: 60 €
димензии: 12х20 см. шифра: 2210

КАНДИЛО – иконостасно – цена: 35 €
димензии: 11х20 см. шифра: 2195 (DEFICIT)

Кандило - цена - 210 евра - шифра - 54-457

Кандило иконостасно – цена: 210 €

шифра: 54-457 димензии : 17х17х27 см. тежина: 0.6 кг.

Кандило - цена- 70 евра - шифра -50-411

Кандило иконостасно – цена: 70 €

шифра: 50-411 димензии: 16х16х23 см. тежина: 0.5 кг.

Кандило - цена-80 евра - шифра 49-399

Иконостасно кандило – цена: 80 €

шифра: 49-399 димензии: 16х16х23 см. тежина: 0.5 кг.

Кандило - цена - 70 евра - шифра -49-402

Иконостасно кандило – цена: 70 €

шифра: 49-402 димензии: 17х17х25 см. тежина: 0.6 кг.

Кандило - цена- 65 евра - шифра-49-403

Кандило иконостасно – цена: 65 €

шифра: 49-403 димензии: 16х16х23 см. тежина: 0.5 кг.

Кандило иконостасно - цена-50 евра-шифра 55-467

Кандило иконостасно – цена: 50 €

шифра: 55-467 димензии: 11х11х12 см. тежина: 0.3 кг.

Кандило иконостасно - цена-55 евра - шифра -57-488

Кандило иконостасно – цена: 55 €

шифра: 57-488 димензии: 11х11х12 см. тежина: 0.4 кг.

Хорос за кандило - цена - 90 евра - 58-501

Хорос за кандило – цена: 90 €

шифра: 58-501 димензии: 25х25х60 см. тежина: 1,3 кг.

Тез за кандило - цена - 40 евра - шифра -58-507

ТЕГ за кандило – цена: 40 €
Шифра: 58-507 димензии: 10х10х63 см. носивост: максимум- 2 кг.

Конзола - цена-12 евра- алуминиум-шифра101-830

Конзола – цена: 12 € (алуминиум)

шифра: 101-830 димензии: 7х8 см. тежина: 0.2 кг.

Конзола - цена- 15 евра-алиминиум-шифра-101-831

Конзола – цена: 15 € (алуминиум)

шифра: 101-831 димензии: 32х12 см. тежина: 0.4 кг.

Конзола - цена-20 евра-шифра-101-821

Конзола – цена: 20 €

шифра: 101-821 димензии: 20х7 см. тежина: 0.4 кг.

Конзола - цена- 30 евра- шифра-101-822

Конзола – цена: 30 €

шифра: 101-822 димензии: 28х7 см. тежина: 0.6 кг.

Конзола -цена-45 евра-шифра-101-823

Конзола – цена: 40 €

шифра: 101-823 димензии: 40х7 см. тежина: 1 кг.

Конзола-цена- 50 евра-шифра-101-828

Конзола – цена: 50 €

шифра: 101-828 димензии: 40х24 см. тежина: 0.7 кг.

Конзола - цена- 35 евра- шифра-101-829

Конзола – цена: 35 €

шифра: 101-829 димензии: 34х26 см. тежина: 0.6 кг.

Конзола - месинг - цена-12 евра ш.9775b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЗОЛА – месинг – цена: 12 € димензии: 17 см. шифра: 9775B

 

Конзола - никел - цена-12 евра -ш.9775n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЗОЛА – никел – цена: 12 € димензии: 17 см. шифра: 9775N

8446b-20 Конзола - месинг - 10 евра

 

 

 

 

 

Конзола – месинг – шифра: 8446B димензии:

17 см. цена: 10€ 20 см. цена: 12€

Конзола - 8446 никел - цена- 10 евра

 

 

 

 

 

Конзола – никел – шифра: 8446N

димензии: 17 см. цена: 10€ 20 см. цена: 12€

КОНЗОЛА – цена: 40 €
должина: 30 см. шифра: 2525 (DEFICIT)

КОНЗОЛА – цена: 40 €
должина: 40см. шифра: 2536 (DEFICIT)