Kандила и конзоли

Кандило со подножје – цена: 25 €
висина: 14 см. (со чашка)

Кандило престолно – цена: 90 €
шифра: 36-280 димензии: 11х11х18 см. тежина: 0.4 кг.

Кандило престолно – цена: 90 €
шифра: 37-296 димензии: 11х11х28 см. тежина: 0.6 кг.

КАНДИЛО престолно – месинг- цена- 55 € димензии: 18 см. шифра: 9854

Кандило престолно –  никел- цена-55 евра
шифра: 9854 N 18 см. 0.5 кг.

КАНДИЛО престолно – месинг – цена: 60 € димензии: 23 см. шифра: 9906

Кандило престолно – никел – цена: 65 евра – ш. 9906 N 23 см. 0.85 кг.

КАНДИЛО престолно – месинг – цена: 65€ димензии: 26 см. шифра: 9684

Кандило престолно – никел – цена – 65 евра ш. 9684 N 26 см. 0.6 кг.

Кандило престолно – (високо) – цена: 60 €

4045b

ПРЕСТОЛНО КАНДИЛО со три чаши – шифра: 4045B месинг – цена: 170 евра димензии: 42х38 цм. тежина: 2.5 кг.

Седумкадилник - цена- евра

СЕДУМСВЕЌНИК – месинг – цена: 450 евра димензии: 58х68 цм. тежина: 6.2 кг.

 

Висечко кандило – цена: 30 € (со чашка и држач)
висина на кандило: 13.5 см. на синџири: 33 см.

Кандило иконостасно – месинг – цена: 40€
димензии: 8 см. шифра: 587

Кандило иконостасно – никел – цена: 40€
димензии: 8 см. шифра: 587

Кандило иконостасно – месинг цена: 50 евра – ш. 689 B 9 см. – 0.4 кг

Кандило месинг- цена - 35 евра - шифра -9764bcut

Кандило иконостасно – месинг; цена: 50 €: шифра: 9764В; висина: 9 цм. тежина: 0.35 кг.

Кандило иконостасно – никел – цена: 50€; шифра: 9503N; виисна:12 цм. тежина: 0.4 кг.

Кандило - месинг - цена - 40 евра - шифра-9503bcut

Кандило иконостасно- месинг; цена: 50 €; шифра: 9503В; висина: 12 цм. тежина: 0.4 кг.

Кандило иконостасно - шифра - 9395В - цена- 50 евра

Кандило иконостасно – месинг – цена: 65 € шифра: 9395В – димензии: 15 цм. тежина: 0.55 кг.

КАНДИЛО иконостасно – цена: 70 €
димензии: 12х20 см. шифра: 221

Кандило иконостасно -месинг со емаил - цена-45 евра- шифра-9771bcut

Кандило иконостасно- месинг со емаил; цена: 65 €; шифра: 9771В; виисна: 10 цм. тежина: 0.45 кг.

Кандило иконостасно – месинг – цена: 65 евра ш. 9544B 12 см. 0.5 кг.

Кандило иконостасно – цена: 250 €
шифра: 54-457 димензии : 17х17х27 см. тежина: 0.6 кг.

Кандило иконостасно – цена: 95 €
шифра: 50-411 димензии: 16х16х23 см. тежина: 0.5 кг.

Иконостасно кандило – цена: 95 €
шифра: 49-399 димензии: 16х16х23 см. тежина: 0.5 кг.

Иконостасно кандило – цена: 90 €
шифра: 49-402 димензии: 17х17х25 см. тежина: 0.6 кг.

Кандило иконостасно – цена: 85 €
шифра: 49-403 димензии: 16х16х23 см. тежина: 0.5 кг.

Кандило иконостасно – цена: 70€
шифра: 55-467 димензии: 11х11х12 см. тежина: 0

Хорос за кандило – цена: 140 €
шифра: 58-501 димензии: 25х25х60 см. тежина: 1,3 кг.

ТЕГ за кандило – цена: 55 €
Шифра: 58-507 димензии: 10х10х63 см. носивост: максимум- 2 кг.

Конзола – цена: 15 € (алуминиум)
шифра: 101-830 димензии: 7х8 см. тежина: 0.2 кг.

 

Конзола – цена: 35 €
шифра: 101-821 димензии: 20х7 см. тежина: 0.4 кг.

Конзола – цена: 50 €
шифра: 101-822 димензии: 28х7 см. тежина: 0.6 кг.

Конзола – цена: 50 €
шифра: 101-823 димензии: 40х7 см. тежина: 1 кг.

Конзола – цена: 50 €
шифра: 101-828 димензии: 40х24 см. тежина: 0.7 кг.

Конзола – цена- 35 евра- шифра-101-829

Конзола – цена: 35 €
шифра: 101-829 димензии: 34х26 см. тежина: 0.6 кг.


КОНЗОЛА – месинг – цена: 15 € димензии: 17 см. шифра: 9775B

КОНЗОЛА – никел – цена: 15 € димензии: 17 см. шифра: 9775N

Конзола – месинг – шифра: 8446B димензии:
17 см. цена: 15€ 20 см. цена: 15€

Конзола – никел – шифра: 8446N
димензии: 17 см. цена: 15€ 20 см. цена: 15€

КОНЗОЛА – цена: 40 €
должина: 30 см. шифра: 2525 (DEFICIT)

КОНЗОЛА – цена: 40 €
должина: 40см. шифра: 2536 (DEFICIT)