Се засилува грижата на Московската Патријаршија за лицата со хендикеп

"Се засилува грижата на Московската Патријаршија за лицата со хендикеп"

Московската Патријаршија започнува со поактивна духовна грижа за лицата со хендикеп, преку повеќеслојна и комплексна програма.

– Во план е поставување на инфраструктура за непречено движење и пристап на лицата кои се движат со помош на помагала и колички, помош во означувањето на подовите за движење на слепи лица, како и превод на богослужбите за глуви и слепи лица, потврдуваат од Синодалниот Оддел за милосрдие и социјалнa службa.

Исто така, планирано е основање на Координативен Ценар за работа со глуви и лица со попречен слух, како и развивање на волонтерска работа која ќе биде насочена кон помош во секојдневниот живот на овие лица. Исто така, се работи и на поставување на градинки за деца со хендикеп во црковните згради.

Денес, над 300 православни здруженија, волонтерски и хуманитарни организации им помагаат на лицата со хендикеп во Русија.

Извор: Pravmir.com