Одежди, плаштаници и бајраци

Плаштаница - 50х50 см - 50 евра

Плаштаница – цена: 50 €

димензии: 50 х 50 см.

Плаштаница - 110х75 см - 150 евра

Плаштаница – цена: 150 €

димензии: 110 х 75 см.

Плаштаница - 115х75 см. - 200 евра

Плаштаница – цена: 200 €

димензии: 115 х 75 см.

Плаштаница 120х75 см - 150 евра

Плаштаница – 150 €

димензии: 120 х 75 см.

Плаштаница - 135х95 см - 250 евра

Плаштаница – цена: 250 €

димензии: 135 х 95 см.

Плаштаница - 140х90 см. - 270 евра

Плаштаница – цена: 270 €

димензии: 140 х 90 см.

Плаштаница - 150 х90 см. - 250 евра

Плаштаница – цена: 250 €

димензии: 150 х 90 см.

Богородична плаштаница - 115х75 см. - 150 евра

Богородична плаштаница – цена: 150 €

димензии: 115 х 75 см.

Богородична плаштаница - 125х90 см. - 200 евра

Богородична плаштаница – цена: 200 €

димензии: 125 х 90 см.

Богородична плаштаница - 165-95 см. - 250 евра

Богородична плаштаница – цена: 250 €

димензии: 165 х 95 см.