Престоли и целивални

ПРЕСТОЛ – цена: 3.500 €
димензии: 130×130 см.

ПРЕСТОЛ МАЛ – цена: 1.200 €
димензии: 85×80 см.

Престол дрвен -

Престол (дрвен) – цена: 300 €

димензии: 100х100х100 см.

ЦЕЛИВАЛНА единечна – цена: 550 €
димензии: 110х50х50 см.

ЦЕЛИВАЛНА (двојна) – цена: 650 €
димензии: 110x60x60 см.

ЦЕЛИВАЛНА (тројна) – цена: 750 €
димензии: 125х90х65 см.

Кутија за доброволен прилог -

Каса за доброволен прилог – цена: 250 €

димензии: 84х31х28 см.

Кутија за доброволен прилог - голема

Каса за доброволен прилог – цена: 75 €

димензии: 32х22х13 см.

Кутија за доброволен прилог - мала

Каса за доброволен прилог – цена: 55 €

димензии: 22х18х11 см.