Престолни свеќници

Свеќник престолен - цена - 70 евра - шифра -42-346

Свеќник престолен – цена – 70 €

димензии: 11х11х33 см. шифра: 42-346 тежина: 0.7 кг.

Свеќник престолен - цена - 60 евра - шифра -42-347

Свеќник престолен – цена: 60 €

димензии: 11х11х33 см. шифра. 42-347 тежина: 0.7 кг.

9014mop Свеќник - цена- 20 евра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свеќник -месинг – цена: 20 €

Шифра : 9014 mop Висина: 16 см.

650n-30 Свеќник - никел - 25 евра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свеќник – никел – цена : 25€

шифра: 650N Висина: 25 см. тежина: 0.5 кг

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – месинг – цена: 25 €
димензии: 25х10 см. шифра: 650B

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – месинг – цена – 30 €
димензии: 25х10 см. шифра: 2801B

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 50 €                                                        димензии: 29х10 см. шифра: 2830

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 60 €
димензии: 33х13 см. шифра: 4043

СВЕЌНИК МАЛ – месинг – цена – 10 €
висина: 14 см. шифра: 82

196b-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – месинг – цена: 20 €

шифра: 196B Висина: 19 см.

196n-25 Свеќник - никел - 20 евра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свеќник – никел – цена: 20€

шифра: 196N Висина: 19 см.

 

ТРИСВЕЌНИК – цена – 60 €
димензии: 30х26 см. шифра: 2945

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 20 €