Mbrëmësorja e Premtes së Ndritshme (Burimi Jetëdhënës)

Ngallja e Krishtit (dita e tretë)

Ngjallja e Krishtit (dita e dytë)

Mbrëmësorja e Ngjalljës në Kumanovë

Ngallja e Krishtit

Liturgjia e Shën Vasilit të Madh e Shtunës së Madhe