Mbrëmësorja në Kumanovë

Me 20 prill 2017, në pasdarkën e festës së Tërëshënjtës Mari (Burimi Jetëdhënës), në kishën e Shën Parasqevi në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën… Më shumë »

Балаклија

Ngallja e Krishtit (dita e tretë)

Ngjallja e Krishtit (dita e dytë)

Mbrëmësorja e Ngjalljës në Kumanovë

Ngallja e Krishtit

Shtuna e Madhe

Mengjesorja e Varrimit të Krishtit.