Shën Gjergji të Kratovë

Në 8 Qërshor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston transferimin i lipsanit të shën Gjergjit të Kratovës, në kishën e Shën Gjergjit të Kratovës në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia… Më shumë »

Пренос на моштите на св. Ѓорѓи Кратовски

Pentikostia (dita e tretë)

Në 6 Qershor 2017, të martën e javës së parë pas Pentikostisë, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë… Më shumë »

Педесетница во Кратово

Pentikostia (dita e dytë)

Pentikostia në manastirin e Trinisë së Shenjtë në f. Trnovac, Kratovë

Pentikostia në Kumanovë

Shën Konstandini dhe Elena

Analipsi në f.Rramanli, Kumanovë

Transferimi i lipsanit të shën Nikollës