Shën Dhimitri i Selanikut

Java e njëzet e dytë pas Pentikostisë

Shën Parashqevia

Shërbesa e mbrëmësorës në Kishën e Shën Parashqevisë në f.Bedinje

50 vjet Autoqefali e Kishës Orthodhokse të Maqedonisë-KO

Lartësimi i Kryqit të Nderuar