Mbledhja për 12 Apostujt

Në 13 Korrik 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston mbledhjën për 12 Apostujt, në kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif,… Më shumë »

Павловден

Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli

Në 12 Korrik 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli, në kishën e Shën Dhimitrit në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z…. Më shumë »

Петровден

Lindja e shën Joan Pagëzorit

Java e katërt pas Pentikostisë (Besimi i Kryeqindëshit)

Shën Gjergji të Kratovë

Pentikostia (dita e tretë)

Pentikostia (dita e dytë)

Pentikostia në manastirin e Trinisë së Shenjtë në f. Trnovac, Kratovë