Prerja e kokës së Joan Pagëzorit

Në 11 Shtator 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston prerjës e kokës së Joan Pagëzorit, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z…. Më shumë »

Shërbesa e Mbrëmjes

Shën Joakim të Osogovës

Mbrëmësorja e Shën Joakimit

Fjetja e Hjylindëses

Mbrëmësorja e Fjetjes së Hjylindëses

Java e trembëdhjetë pas Pentikostisë