Kremtimi i Tre Hierarkëve

Me 12 shkurt 2017, në festën e mësuesve të shenjtë e botës, Vasili i Madh, Grigori Teologu dhe Joan Gojarti, në manastirin e Shën Joakim i Osogovës në Kriva Palanka, si kryetar në… Më shumë »

Три светители

Mbrëmësore e Madhe

Shën Grigori Teologu

Kremtimi i Pesëdhjetores

Kremtimi i Pashkës në Kratovë

E Marta e Madhe dhe e Shenjtë

E Diela e Dafinave