12 Ungjijtë të Shenjta

Me 25 Prill 2019 në pasdarkën e Enjtes së Madhe, në Kishën të Shën Nikollës në Kumanovës, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij, z. d-r Josif, kreu shërbesën e mengjesorës për… Më shumë »

E Enjtja e Madhe në kishën katedrale të Shën Nikollës në Kumanovë

Liturgija e Dhuratave të Parashenjentëruar në Kumanovë

E Premte e javës së Dafinave

Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara

Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara

E Diela e Shën Marisë Egjiptiane