Vigjilja e Theofanisë

Në 18 Janar 2019, në të parakremtën e Theofanisë, në Kishën e Shën Minait, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Vasilit… Më shumë »

“Kryedhjak Stefani, dëshmori i parë”

Hyjprindërit Maria dhe Josifi (Sinodi e Tërëshenjtës)

Lindja trupore e Zotit tonë Jisu Krisht – Krishtlindja

Java e tridhjetë pas Pentikostisë

Shën Nikolla i Mirës së Likisë

Shërbesa e mbrëmësorës në qytetin Kratovë