Shën Dhimitri i Selanikut

Në 8 Nëntor 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Dhimitrin e Selanikut, në Kishën e Shën Dhimitrit, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif,… Më shumë »

Apostulli i shenjtë Jakov, vëllai i Perëndisë

Shën Parashqevia

Java e njëzetenjëtë pas Pentikostisë

Lartësimi i Kryqit të Nderuar

Java e shtatëmbëdhjetë pas Pentikostisë

Lindja e Hyjlindëses Mari