Kryedhjak Stefani, dëshmori i parë

Në 9 Janar 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston kryedhjakonin dhe dëshmorin e parë Stefanin, në Kishën katedrale e Shën Joan Pagëzorit, në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij… Më shumë »

Св. Стефан

Lindja trupore e Zotit tonë Jisu Krisht – Krishtlindja

E Diela e Paraetërve të Shenjta

Shën Nikolla i Mirës së Likisë

Shërbesa e mbrëmësorës në qytetin Kratovë

Shën Grigor Pallamai

Java e njëzet e pestë pas Pentikostisë