Shën Nikolla – fsh. Psaça

"Shën Nikolla – fsh. Psaça"

Në 2 gusht 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston profetin e shenjtë Ilija, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu shenjterimin e sallës së ngrënies në manastirin e Shën Nikollës, në fsh. Psaça, në Kriva Pallanka.