Java e njëzetenjëtë pas Pentikostisë

"Java e njëzetenjëtë pas Pentikostisë"

Në 21 Tetor 2018, në javën e njëzetenjëtë pas Pentikostisë, në manastirin e shën Joakimit të Osogovës në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.