Java e njëzet e dytë pas Pentikostisë

"Java e njëzet e dytë pas Pentikostisë"

Në 5 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston apostullin e shenjtë Jakovin, Vëllain e Perëndisë, në Kishën e Shën Minait, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.