Java e njëzet e tretë pas Pentikostisë

"Java e njëzet e tretë pas Pentikostisë"

Në 12 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston apostullin e shenjtë Kleopën, në Kishën e Trinisë së Shenjtë, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Në Liturgjinë e Shenjtë prifti Dragan Aleksovski mori ofiqin e protopresviterit.