Java e njëzet e katërt pas Pentikostisë

"Java e njëzet e katërt pas Pentikostisë"

Në 19 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Pavlin e Konstantinopojës, në Kishën katedrale e Shën Nikollës , në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Në Liturgjinë e Shenjtë prifti Georgij Burmuzovski mori ofiqin e protopresviterit.