Java e njëzet e pestë pas Pentikostisë

"Java e njëzet e pestë pas Pentikostisë"

Në 26 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Joan Gojartin, në Kishën katedrale e Shën Nikollës, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Në Liturgjinë e Shenjtë prifti Antonij Petrushevski mori ofiqin e protopresviterit.