Java e tridhjetë pas Pentikostisë

"Java e tridhjetë pas Pentikostisë"

Në 23 Dhjetor 2018, në javën tridhjetë pas Pentikostisë, në Kishën e Shën Dhimitrit, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.