Java e tridhjetë e tretë pas Pentikostisë

"Java e tridhjetë e tretë pas Pentikostisë"

Në 13 Janar 2019, në javën e tridhjetë e tretë pas Pentikostisë, në Kishën e Trinisë së Shenjtë, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij imzot Josifi, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.