Java e tridhjetë e pestë pas Pentikostisë

"Java e tridhjetë e pestë pas Pentikostisë"

Në 27 Janar 2019, në javën e tridhjetë e pestë pas Pentikostisë, në Kishën të Shën Dhimitrit, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij imzot Josifi, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.