Java e tridhjetë e gjashtë pas Pentikostisë

"Java e tridhjetë e gjashtë pas Pentikostisë"

Në 3 Shkurt 2019, në javën e tridhjetë e gjashtë pas Pentikostisë, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Maksim Konfesorin dhe dëshmorin Neofitin të Nikesë, në Kishën katedrale të Shën Nikollës, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij imzot Josifi, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.