Java e katërt pas Pentikostisë

"Java e katërt pas Pentikostisë"

Më 24 Qershor 2018, në javën e katërt pas Pentikostisë, kur Kisha jonë e Shenjtë feston apostujt e Shenjtë Bartolomeun dhe Barnabën. Në manastirin e Shën Gabrielit të Lesnovës në fshatin Lesnovo. Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. dr Josif, në bashkëmeshim me Mitropolitin e Tetovës dhe Gostivarit, Hirësia e tij Z. Josif dhe Mitropolitin e Bregallnicës, Hirësia e Tij Z. Ilarion, kreu Liturgjinë Hyjnore të Shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan këtë ditë me Misteret e Shenjta të Krishtit.