Java e pestë pas Pentikostisë

"Java e pestë pas Pentikostisë"

Në 21 Korrik 2019, javën e pestë pas Pentikostisë, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.