Java e shtatë pas Pentikostisë

"Java e shtatë pas Pentikostisë"

Në 15 Korrik 2018, në javën e shtatë pas Pentikostisë, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.