E Shtuna e Akathistit në Kumanovë

"E Shtuna e Akathistit në Kumanovë"

Të shtunën e pestë të Kreshmës së Madhe, kur lexohet gjithë shërbesa e Akathistit e Tërëshenjtës Mari, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu sherbesën e Agripnisë në Kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë. Në Liturgji e Shenjtë besimtaret u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.