Agripni dhe ngritje në gradën e Arkimandritit

"Agripni dhe ngritje në gradën e Arkimandritit"

Në 10 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Parashqevisë së Ikonës, në manastirin e Shën Gjergjit, në Kumanovë, Mitropoliti i Strumicës, Hirësia e Tij z. Naum, në bashkëmeshim me Mitropolitin e Tetovës dhe Gostivarit, Hirësinë e Tij z. Josif dhe Mitropolitin e Kumanovës dhe Osogovës, Hirësinë e Tij z. d-r Josif, kryen Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Në Liturgjisë së Shenjtë, Igumenit Gavril (Galev) iu dha ofiqi i Arkimandritit.