Pagëzimi i Zotit tonë Jisu Krisht (Theofania)

"Pagëzimi i Zotit tonë Jisu Krisht (Theofania)"

Në 19 Janar 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Pagëzimin e Zotit tonë Jisu Krishtin, në Kishën katedrale e Shën Dhimitrit, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Pas Liturgjisë së Shenjtë Mitropoliti e kreu Bekimin e Ujit të Madh.