E Enjte e javës së pestë e Kreshmës së Madhe

"E Enjte e javës së pestë e Kreshmës së Madhe"

Në 22 Prill 2018, në Kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e Pasdarkës së Madhe me Akathistin e Tërëshenjtës Mari.