Pentikostia (dita e tretë)

"Pentikostia (dita e tretë)"

Në 18 Qershor 2019, të martën e javës së parë pas Pentikostisë, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.