Liturgjia Hyjnore e javës së dytë pas Pentikostisë në fsh.Nagoriçi i Vjetër

"Liturgjia Hyjnore e javës së dytë pas Pentikostisë në fsh.Nagoriçi i Vjetër"

Në 10 Qërshor 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston dëshmorin e ri Nikitën e Kalkidonisë(javën e dytë pas Pentikostisë), në manastirin e shën Gjergjit, në fsh.Nagoriçi i Vjetër, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.