Java e tretë pas Pentikostisë

"Java e tretë pas Pentikostisë"

Në 17 Qërshor 2018, javën e tretë pas Pentikostisë, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.