Shën profet Ilia

"Shën profet Ilia"

Në 2 gusht 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston profetin e shenjtë Ilija, në kishën e Shës Ilias në fshatin Orashac, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.