Sherbesa e mbrëmësorës në Kumanovë

"Sherbesa e mbrëmësorës në Kumanovë"

Në 1 gusht 2017, në pasdarkën e festës të Shën Ilijës , në kishën e Shën Ilijës në f. Miladinovci, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.