Lindja e shën Joan Pagëzorit

"Lindja e shën Joan Pagëzorit"

Në 7 Korrik 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston lindjën e shën Joan Pagëzorit, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.