Manastiri i Karpinos

"Manastiri i Karpinos"

Manastiri i Karpinos, kisha kryesore e secilës i është dedikuar Hyrjes së Shën Marijës në Tempullin, gjendet në afërsi të fshatit Orah, të Kumanovës.

Manstiri është themeluar në shekullin XIV nga Dejan sebastokatrori, dhëndër i car Sfetan Dushanit. Manastiri është përtërij në shekullin XIX dhe ngjan si manastiret e shekullit XVI-XVII

Kisha daton nga 1592, kur afresket e parë dhe origjinale ishin pikturuar. Afresket origjinale janë mbuluar me të reja me rindërtimin e kishës, në 1893.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, konakët e manastirit janë shkatërruar rëndë.

Karpino si një qendër të shkrimeve të shenjta

Shkolla Shkrimit daton nga shekulli XVI. Sipas Institutit të Letërsisë maqedonase, manastiri përmbante mbi 300 murgjar dhe është konsideruar të jetë zemra shpirtërore dhe kulturore e rajonit. Dorëshkrimet origjinale, të cilat tani janë për t’u gjetur në Moskë, Sofje dhe Beograd, dëshmojnë për ekzistencën e një shkolle të manastirit.

Punimet më të rëndësishme letrare konsiderohen të jenë Ungjilli Karpino dhe Apostujt me irmologium, të cilat tani gjenden në Moskë. Ka edhe 11 vepra në pergament, por ka edhe të letrës, të tilla si ungjij, apostuj, dhe psaltri.

Ungjilli i Karpinos

Ungjilli i Karpinos
Ungjilli i Karpinos

Ungjilli Karpino daton nga shekulli XIII. Ai përbëhet nga 168 faqe në pergament, të shkruara në alfabetin cirilik. Ilustrimi është i pasur dhe e larmishëm, dhe përmban iniciale teratologjie, vegjetale apo elemente gjeometrike. Sipas përmbajtjes, Ungjilli Karpino është një evangjeli plotë, me lexime për çdo ditë të vitit, e rregulluar me renditje sipas vitit të kishës, duke filluar nga Pashkët. Ajo gjithashtu përmban një sinaksar.

Ungjilli Karpino është një nga dorëshkrimet e Maqedonisë veriore që janë të lidhura me Apostujt e Karpinos (të lidhura në mënyrë kronologjike në një periudhë të njëjtë, por të një shkrimtari tjetër) dhe një fragment të Irmologium (tekst i periudhës së mëvonshme, të dy shkrimtarëve). Si një kodik të tipit arkaik (sipas rendit të tregimeve), është i një rëndësie të madhe për përkthimin e Ungjillit, dhe është ndër më të shquarat nga dorëshkrimet sllavo jugorë. Sot, ajo është mbajtur në Moskë, përmbledhja Khludov 28 I 101.