Lartësimi i Kryqit të Nderuar

"Lartësimi i Kryqit të Nderuar"

Në 27 Shtator 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston lartësimit të Kryqit të Nderuar, në kishën e Shën Minait, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.