Shën Dhimitri i Selanikut

"Shën Dhimitri i Selanikut"

Më 8.11.2014, kur Kisha kujton martirin e shenjtë Dhimitri i Selanikut, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif , shërbeu liturgjinë hyjnore e Joan Goajrtit në kishën e Shën Dhimitrit të Selanikut në Kriva Pallank. Në liturgjinë e shenjtë, besimtarët u kunguan me misteret e shenjta të Krishtit.