E Diela e Grave të Shenjta Miroprurëse

"E Diela e Grave të Shenjta Miroprurëse"

Të Dielën e tretë pas Pashkët (22 prill 2018), në Kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.