E Diela e Ulokut

"E Diela e Ulokut"

Në të dielën e katërt mbas Pashkës (3 Maj 2015), Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif , shërbeu liturgjinë hyjnore e Joan Goajrtit në kishën e Shën Dhimitrit të Selanikut në Kriva Pallank. Në liturgjinë e shenjtë, besimtarët u kunguan me misteret e shenjta të Krishtit.