E Diela të paralizuarit

"E Diela të paralizuarit"

Në 29 prill 2018 (E Diela e të paralizuarit) në Kishën të Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.