E Diela e të verbërit

"E Diela e të verbërit"

Të Dielën e gjashtë pas Pashkët (13 maj 2018), në Kishën të Shën Minait në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.