E Diela e Paraetërve të Shenjta

"E Diela e Paraetërve të Shenjta"

Në 24 Dhjetor 2017, në javën e njëzet e nëntë pas Pentikostisë, në Kishën katedrale e Shën Nikollës, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.