E Diela e Shën Marisë Egjiptiane

"E Diela e Shën Marisë Egjiptiane"

Në 14 Prill 2019, në javën e pestë e Kreshmës së Madhe, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Dielën e shën Marisë Egjiptiane, në kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgjinë hyjnore të shën Vasilit të Madh. Në Liturgjinë e Shenjtë besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.