E Diela pas Theofanisë

"E Diela pas Theofanisë"

Në 21 Janar 2018,në javën tridhjetë e tretë pas Pentikostisë, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Grigorin e Ohrës, në Kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.