Mbrëmësorja e Ngjalljës në Kumanovë

"Mbrëmësorja e Ngjalljës në Kumanovë"

Me 8 Prill 2018, në kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e Mbrëmësorën së Ngjalljës.