Kremtimi i Pesëdhjetores

"Kremtimi i Pesëdhjetores"

Më 19.06.2016, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif , shërbeu liturgjinë hyjnore e Joan Goajrtit në kishën e Shën Nikollës në Kumanovë. Në liturgjinë e shenjtë, besimtarët u kunguan me misteret e shenjta të Krishtit.