Shën Parashqevia

"Shën Parashqevia"

Në 27 Tetor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Shën Parashqevinë, në Kishën e Shën Parashqevisë, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-rb Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.