E Premte e javës së parë e Kreshmës së Madhe

"E Premte e javës së parë e Kreshmës së Madhe"

Në 23 Shkurt 2017, në Kishën e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e Pasdarkës së Madhe me Akathistin e Tërëshenjtës Mari.