Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli

"Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli"

Në 12 Korrik 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.