E Hënë e Bardhë e Kreshmës së Madhe

"E Hënë e Bardhë e Kreshmës së Madhe"

Në 2 Mars 2020, në Kishën të Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij Imzot Josif kreu shërbesën e Pasdarkës së Madhe me Kanonin të shën Andreas së Kretës.