Transferimi i lipsanit të shën Nikollës

"Transferimi i lipsanit të shën Nikollës"

Me 22 maj 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston transferimin i lipsanit të shën Nikollës, në kishën e Shën Nikollës në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.