Shën Gjergji të Kratovë

"Shën Gjergji të Kratovë"

Në 8 Qërshor 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston transferimin i lipsanit të shën Gjergjit të Kratovës, në kishën e Shën Gjergjit të Kratovës në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.