Shpërfytyrimi e Shpëtimtarit

"Shpërfytyrimi e Shpëtimtarit"

Më 19.08.2015, kur Kisha Orthodhokse kremton Metamorfozën (Shpërfytyrimit) e Shpëtimtarit, Mitropoliti i Evropës, Hirësia e Tij z. Pimen, shërbeu liturgji hyjnore e Joan Goajrtit në manastirin i Shën Joakimit të Osogovës, i ndihmuar nga Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij, z. Dr. Josif. Në liturgjinë e shenjtë, besimtarët u kunguan me misteret e shenjta të Krishtit.